HOORN - Voor het eerst hebben alle vrouwen uit de gemeenteraad en raadscommissie van Hoorn (bestaande uit 11 raadsleden en 3 commissieleden) een evenement georganiseerd ter ere van Internationale Vrouwendag. In samenwerking met Stichting Netwerk werd in wijkcentrum De Huesmolen een gezellig evenement georganiseerd waar vrouwen met elkaar in gesprek konden gaan.


Vrouwen, laat je horen!

De raadskrachtige vrouwen riepen alle vrouwen in Hoorn op om zich te laten horen. En dat hebben ze gedaan! Ruim 100 vrouwen kwamen af op de oproep. Aan de hand van stellingen en vragen werden er goede gesprekken gevoerd over wat het betekent om vrouw te zijn. Zo werden verschillende ervaringen en verhalen met elkaar gedeeld. Stichting Netwerk verzorgde een heerlijke lunch en er werd muziek uit verschillende culturen gedraaid.

Eén wereld, duizend vrouwen

Het thema dit jaar was Eén wereld, duizend vrouwen en richt zich op de culturele verschillen, maar tegelijkertijd ook op de binding tussen vrouwen. Bepaalde groepen vrouwen zijn minder goed te bereiken. De raadkrachtige vrouwen hebben geprobeerd om ook vrouwen met een niet-westerse achtergrond aan te spreken. Bezoekers konden met een pin hun geboorteland aanwijzen op een wereldkaart. Vrouwen uit maar liefst 15 landen waren vertegenwoordigd.

Raadslid Diana Dekker: “Het ontroert mij dat zoveel vrouwen op onze oproep zijn afgekomen. Het is mooi om de verbinding te zien tussen vrouwen met verschillende achtergronden.” Raadslid Marieke Rijk vult aan: “We hadden deze hoge opkomst niet voor mogelijk gehouden. Het is dankzij een mooie samenwerking met Stichting Netwerk dat we Internationale Vrouwendag zo feestelijk met elkaar hebben kunnen vieren”.

Ook grote opkomst in Oosterkerk

Op donderdagavond 7 maart organiseerde Vrouwenvereniging Soroptimist een thema-avond in de Oosterkerk ter ere van Internationale Vrouwendag. Ook dit evenement kon rekenen op een grote opkomst. De raadkrachtige vrouwen namen deel aan een panel en spraken over wat hen inspireert en over hun ervaringen in de politiek.