Een mentor kan optreden als wettelijk vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een (verstandelijke) beperking, dementie of een psychische stoornis, niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op terug kunnen vallen. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of nog thuis.

Mentorschap Noordwest en Midden wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die vanwege hun beperking niet (volledig) zelfstandig in staat zijn weloverwogen beslissingen te nemen.

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden regio West Friesland
Koningin Wilhelminalaan 3
3527LA Utrecht
www.stichtingmentorschap.nl
Jennifer Schneijder 06-81697996 Email:jschneijder@stichtingmentorschap.nl
Wendy Stam 06-23375483 E-mail:wstam@stichtingmentorschap.nl