Goed nieuws! Eind november 2020 diende ProVoet samen met 14 erkende opleiders, exameninstellingen TCI en Exuive een subsidieaanvraag in. Deze werd eind januari afgewezen. Na een bezwaarprocedure is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op haar oordeel teruggekomen.

Dit houdt in dat er een bedrag van maar liefst € 1.358.000 (1.358 scholingstrajecten à € 1.000) wordt verstrekt in het kader van de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van scholing’. De toekenning van de subsidie betekent dat ProVoet-leden volledig gratis scholing kunnen ontvangen in deze moeilijke tijd. De trajecten worden aangeboden vanaf 1 juli en moeten succesvol worden afgesloten vóór juni 2022.


Aanbod en aanmelden kan nu bij www.allclassesforbeauty.nl

Door de inzet van ProVoet, exameninstellingen TCI en Exuive, de inbreng van inhoudsdeskundigen en 14 erkende opleiders is het gelukt in zeer korte tijd 7 scholingstrajecten samen te stellen. Belangrijk uitgangspunt is dat ze alle leden aanspreken en daarnaast ook de deur openen voor instroom van nieuwe pedicures.

Dit zijn de voor All Classes for Beauty 3 gratis scholingstrajecten:

• Pedicure theorie • Medisch pedicure risicovoet theorie
• Ondernemersvaardigheden N3 en N4

Doorontwikkeling: speerpunt van ProVoet

ProVoet vindt de ontwikkeling van haar leden zeer belangrijk, zowel binnen als buiten de branche. De subsidie ‘NL Leert Door’ biedt pedicures en medisch pedicures van ProVoet de kans om gratis scholing te volgen op het gebied van voetverzorging. Op deze manier draagt ProVoet bij aan het bevorderen van de ontwikkeling van (potentiële) werknemers, ZZP’ers en werkzoekenden.
Deze tijdelijke subsidie is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.