HOORN - De projectgroep HZC (Hollandia Zwaluwen Combinatie) heeft van de besturen van hvv Hollandia en HCSV Zwaluwen’30 de opdracht gekregen de mogelijkheid tot een fusie tussen beide verenigingen te onderzoeken. De HZC is een werknaam.


De projectgroep is sinds maart 2020 met deze opdracht aan het werk gegaan en heeft midden november een voorlopig advies geformuleerd. Dit voorlopig advies is aangeboden aan de leden van beide verenigingen en tevens is de gemeente op de hoogte gesteld. Het advies is de volgende:

Een fusie van Hollandia en Zwaluwen per 1 augustus 2021 en te komen tot een nieuwe vereniging. De vereniging krijgt een nieuwe naam, nieuw tenue en gaat spelen op het complex van het Julianapark. Voorwaarde voor deze fusie is dat de gemeente het fusievoorstel ondersteunt en de noodzakelijke financiën vrijmaakt voor renovatie van het complex Julianapark.

Als dit voorstel instemming krijgt van de leden en financieel ondersteund wordt door de gemeente, dan zal de nieuwe vereniging gedurende maximaal twee jaar gehuisvest worden op het complex van Zwaluwen aan de Berkhouterweg in Hoorn.

De procedure naar de werkelijke realisatie van de fusie zal parallel lopen met de procedure die de gemeente loopt om de gewenste financiële middelen vrij te maken.

Tijdens de ledenvergaderingen van beide verenigingen op donderdag 26 november zijn de leden geïnformeerd, is er uitleg gegeven en zijn er vragen gesteld en beantwoord. Als de gemeente voornemens is om financiële ruimte te maken op de begroting, kunnen beide verenigingen verder gaan met de voorbereidingen van de fusie. Vanaf januari zullen er verschillende werkgroepen aan het werk gaan om de fusie verder vorm en inhoud te geven.