HOORN - HVV Hollandia Hoorn heeft een volledig nieuw Dagelijks Bestuur gekozen c.q. benoemd tijdens haar Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden op vrijdag 29 november 2019.


Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Gerard Hubers voorzitter

Willem Vingerhoed secretaris

Mw. Sara Kluft penningmeester

Robert Wever vice voorzitter