HOORN - De fractie ÉénHoorn stelt het college voor om IJsbaan De Westfries een nieuwe naam te geven namelijk: Irene Schouten IJsbaan


De fractie heeft daartoe in de volgende brief een aantal vragen aan het College van B&W van Hoorn gesteld:


Geacht college,

Heel Nederland is in de ban van de geweldige sportprestaties van Irene Schouten tijdens de Olympische Winterspelen in Beijing: 3 gouden medailles en 1 keer brons. Nooit eerder behaalde een Nederlandse sporter zoveel medailles tijdens één Olympische Spelen!

En in Westfriesland is zo wat iedereen ‘besmet’ met het ‘Irene Schouten-virus’, een virus waar iedereen positief van wordt! Drechterland vraagt haar bewoners de vlag uit te steken voor deze schaatskanjer, Wervershoof bereidt een huldiging voor en zo worden er veel activiteiten ter ere van haar en voor haar gepland.

De fractie van ÉénHoorn vindt dat de 7 gemeenten uit Westfriesland haar gezamenlijk in het zonnetje moeten zetten. Temeer omdat Irene erin is geslaagd om voor verbinding te zorgen, met haar prestaties een positief rolmodel voor de jeugd is en ze natuurlijk regelmatig te zien is op het ijs van IJsbaan De Westfries in Hoorn.

Onze fractie ÉénHoorn zou het geweldig en een bijzonder terechte blijk van waardering jegens Irene Schouten vinden indien IJsbaan De Westfries een nieuwe naam krijgt namelijk:

Irene Schouten IJsbaan

In 2009 is dit ook in Tilburg gebeurd. In Tilburg werd de plaatselijke ijsbaan, bij leven, naar deze grote schaatskampioene vernoemd: Ireen Wüst IJsbaan.

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:

  1. Staat het college positief tegenover dit idee van de fractie ÉénHoorn?
  2. Wil het college dit idee voor een naamsverandering van de IJsbaan De Westfries in gesprek brengen met Irene Schouten?
  3. Is het college bereid om dit idee in gesprek te brengen met de andere 6 Westfriese gemeenten?
  4. Wil het college de Raad zo spoedig mogelijk informeren over de voortgang?

ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.