NEDERLAND - Wereld Trombosedag, ook bekend als World Thrombosis Day, is een jaarlijks terugkerende dag die wereldwijd wordt georganiseerd om bewustwording te vergroten over trombose, een aandoening waarbij stolsels in de bloedvaten ontstaan. Trombose is een ernstige medische aandoening die kan leiden tot levensbedreigende complicaties, maar met bewustwording, preventie en behandeling kunnen veel gevallen worden voorkomen of beheerd.


Wereld Trombosedag werd voor het eerst georganiseerd in 2014 door de internationale non-profitorganisatie, de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). De ISTH wilde het bewustzijn vergroten over de wereldwijde impact van trombose, en deze dag biedt de gelegenheid om aandacht te vestigen op preventie, diagnose en behandeling van trombose.

De belangrijkste doelstellingen van Wereld Trombosedag

• Bewustwording vergroten: Het belangrijkste doel is om mensen bewust te maken van wat trombose is, hoe het ontstaat en welke risico's eraan verbonden zijn.
• Risicofactoren benadrukken: Wereld Trombosedag benadrukt risicofactoren zoals zittende levensstijl, genetische aanleg, chirurgie en verwondingen, zwangerschap, medicatie en andere aandoeningen die trombose kunnen veroorzaken.
• Levensreddende informatie: Het voorziet mensen van levensreddende informatie over hoe ze trombose kunnen herkennen en hoe snel medische hulp kan worden ingeroepen in geval van verdenking van een stolsel.
• Preventie bevorderen: Wereld Trombosedag moedigt preventieve maatregelen aan, zoals fysieke activiteit, hydratatie, en, indien nodig, medicatie om het risico op trombose te verminderen.
• Onderwijs en Onderzoek: Het dient als platform voor educatie en onderzoek naar trombose en streeft naar verbeteringen in de diagnose en behandeling.

Wereld Trombosedag staat in het teken verschillende activiteiten en evenementen, waaronder bewustwordingscampagnes, educatieve bijeenkomsten, verhalen van overlevenden, medisch onderzoek en screenings en controles. Sinds de invoering van Wereld Trombosedag in 2014 heeft deze dag een belangrijke impact gehad op het gebied van trombosebewustwording. Het heeft geleid tot een grotere kennis van het publiek over trombose, de risico's en de symptomen, waardoor mensen sneller medische hulp zoeken. Het heeft ook bijgedragen aan de financiering van trombose-onderzoek en heeft de medische gemeenschap en beleidsmakers aangemoedigd om actie te ondernemen ter voorkoming van trombose.

Kijk op de website van de Trombose Stichting voor meer info.