NEDERLAND - De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, ook bekend als World Hospice and Palliative Care Day, is een jaarlijks evenement dat wereldwijd op de tweede zaterdag van oktober wordt georganiseerd om de aandacht te vestigen op palliatieve zorg en het belang ervan bij de behandeling van ernstige ziekten. Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten met een levensbedreigende aandoening en het ondersteunen van hun families.


De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, dit jaar dus op 14 oktober, is opgericht door de Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance (WHPCA) en werd voor het eerst georganiseerd in 2005. De dag is bedoeld om de wereldwijde gemeenschap bewust te maken van palliatieve zorg en het belang ervan te benadrukken bij het behandelen van ernstige en levensbedreigende aandoeningen.

Doelstellingen

• Bewustwording: Het vergroten van de bewustwording van het belang van palliatieve zorg, niet alleen voor patiënten, maar ook voor hun families en zorgverleners.
• Onderwijs: Het verschaffen van educatieve informatie over palliatieve zorg, de beschikbaarheid ervan en hoe het de levenskwaliteit van patiënten kan verbeteren.
• Stigmabestrijding: Het bestrijden van vooroordelen en stigmatisering die soms gepaard gaan met ernstige ziekten en palliatieve zorg.
• Ondersteuning van zorgverleners: Het erkennen en waarderen van de toewijding van zorgverleners die palliatieve zorg verlenen en hen ondersteunen in hun inspanningen.
• Bevorderen van beleid en financiering: Pleiten voor overheidsbeleid en financiering om palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen die het nodig heeft.

Activiteiten

De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg wordt gevierd met diverse activiteiten en evenementen, waaronder bewustwordingscampagnes, educatieve bijeenkomsten, herdenkingsbijeenkomsten en het in de schijnwerpers zetten van zorgverleners.

De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg heeft een aanzienlijke impact gehad op het bewustzijn van palliatieve zorg wereldwijd. Het heeft bijgedragen aan een groter begrip van de voordelen van palliatieve zorg en heeft beleidsmakers en gezondheidszorginstanties aangemoedigd om te investeren in de ontwikkeling van palliatieve zorgprogramma's. Het heeft ook geholpen om de stigmatisering rond ernstige ziekten en palliatieve zorg te verminderen.