Een mentor kan optreden als wettelijk vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een (verstandelijke) beperking, dementie of een psychische stoornis, niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op terug kunnen vallen. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of nog thuis.

Mentorschap Noordwest en Midden wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die vanwege hun beperking niet (volledig) zelfstandig in staat zijn weloverwogen beslissingen te nemen.

Wat doet Stichting mentorschap noordwest en midden?
- het werven en selecteren van vrijwilligers voor het mentorschap
- zorg dragen voor scholing en ondersteuning van de mentoren
- het regelen van kennismaking tussen mentor en client
- verstrekken van een onkostenvergoeding aan de mentor

Wij zoeken mensen die :
- gevoel hebben voor mensen met een beperking
- in staat zijn besluiten te nemen namens hun client
- inzicht hebben in hun eigen handelen
- communicatief vaardig zijn en afstemmen met zorgverleners
- minimaal MBO-4 zijn opgeleid bij voorkeur met zorg achtergrond

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden regio West Friesland
Koningin Wilhelminalaan 3
3527LA Utrecht
www.stichtingmentorschap.nl
Jennifer Schneijder
06-81697996
Email:jschneijder@stichtingmentorschap.nl
Wendy Stam 06-23375483
E-mail:wstam@stichtingmentorschap.nl