HOORN - Meer dan 50 procent van de senioren woont alleen. Deze groep voelt zich soms kwetsbaar en onveilig in hun eigen omgeving. Om het zelfvertrouwen van deze groep te vergroten start Omring op maandag 5 maart met een Weerbaarheidstraining in Hoorn. De weerbaarheidstraining is een instrument om veiligheid en veiligheidsgevoelens bij senioren te vergoten. De training bestaat uit vier lessen van 1,5 uur en kost € 75,-. Met een Omringpas kost de training € 69,50.

Veel senioren voelen zich kwetsbaar en zelfs onveilig in hun eigen omgeving. Hierdoor durven zij bijvoorbeeld niet meer alleen te pinnen of ’s avonds over straat te lopen. Of ouderen voelen zich niet zeker in een gesprek met een arts of specialist. Hierdoor raken ouderen beperkt in het dagelijks functioneren. Sommige senioren gaan dit soort situaties vermijden en dit betekent dat deelname aan de samenleving wordt belemmerd. Omring organiseert Weerbaarheidstrainingen voor senioren om ouderen weerbaar te maken zodat zij voor zichzelf opkomen en grenzen durven stellen. Weerbaarheid heeft ook een preventieve werking en voorkomt machtsmisbruik en geweldservaringen. In de training ligt de nadruk op mentale aspecten van weerbaarheid. Senioren gaan actief aan de slag met het vergroten van hun zelfvertrouwen en zij leren om zichzelf krachtiger en zichtbaar op te stellen.

Mensen die aanvullend verzekerd zijn bij Univé, met een thuiszorgpolis, kunnen de kosten van de Weerbaarheidstraining declareren bij Univé. De training kost in dit geval niets. De training wordt door Nienke Ramin- Rijskamp gegeven. Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van weerbaarheidstraining voor allerlei verschillende doelgroepen. Zo is zij gecertificeerd en advanced trainer Rots en Water en gedragsexpert. De uiterste aanmelddatum is 27 februari 2018.