HOORN - De wandeling van Oud Hoorn, de Kloosterwandeling vindt plaats op vrijdagavond 13 juli om 19.30 uur vanaf de Roode Steen. Deelname is gratis.

Goed beschouwd heeft Hoorn slechts een krappe 200 jaar kloosters gekend. Monniken en nonnen stichtten in 1385 de eerste twee kloosters. In 1572, toen Hoorn de zijde koos van Willem van Oranje, was het al weer afgelopen met het rijke Roomse leven. Aan de zijde van Willem van Oranje was het beter handeldrijven en in zijn kielzog nam hij ook de protestante versie van het christendom mee. De hervormde overheid confisqueerde alle bezittingen van de Roomse kerk en de op dat moment zes kloosters hielden op te bestaan. De gebouwen kregen een andere bestemming, zoals weeshuis, munt- of vrouwen- en oudemannenhuis.

Die 200 Roomse jaren zijn veelbetekenend geweest. Daar weten de Oud Hoorn gidsen alles van. Kloosters waren veelal aan de rand van het op dat moment nog kleine stadje gevestigd. Kloosters speelden een belangrijke rol bij het ontginnen en de afwatering van de moerassen rondom Hoorn.

In het plaveisel van de Montessorischool aan de Gravenstraat is met rode stenen de voormalige kapel van het Agnietenklooster aangegeven. Het is een van de weinige zichtbare herinneringen aan de vele kloosters. Van het St. Ceciliaklooster is nog het meeste over, al is het verborgen achter de muren van het Statenlogement.

De Oud Hoorn Kloosterwandeling start vrijdagavond 13 juli om 19:30 uur op de Roode Steen. Deelname is gratis.

De route eindigt bij het verenigingsgebouw waar voor de wandelaars koffie en thee klaar staan.

Ga voor meer informatie naar www.oudhoorn.nl