HOORN - heet de tentoonstelling die nog tot en met 14 april in de Boterhal te zien is. De curator van deze expositie

Karin van Bodegom

vertelt meer over dit thema –en tevens kunnen wij met haar daarover in gesprek gaan– tijdens de

23e Zondagmiddagsalonop
zondag 31 maart 2019, in De Boterhal te Hoorn
aanvang 15.00 uur.


Inloop vanaf 14.30 uur. Gratis koffie, thee en zelfgebakken boterkoek.
Napraten met een glas wijn.


Beeldend kunstenaar Karin van Bodegom is docent kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing, en lid van onze Kunstenaarsvereniging Hoorn e. o. Ze zal het hebben over bekende vrouwe­lijke kunstenaars uit de kunstgeschiedenis, denk aan Judith Leyster, Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Camille Claudel, Louise Bourgeois en Lee Krasner.

De aanleiding voor een en ander is het feit dat in 2019 het Actief Vrouwenkiesrecht 100 jaar bestaat maar de positie van vrouwen, met name in de kunst, nog steeds niet altijd gemakkelijk is. Karin: ‘De collecties van musea bestaan bijvoorbeeld voor een groot deel uit werk van mannen; werk dat door een vrouw gemaakt maar niet typisch ‘vrouwelijk’ is wordt argwanend bekeken en nog steeds gaan er ‘geruch­ten’ dat vrouwen niet kunnen schilderen.’ Karin legde de 21 vrouwelijke collega’s van wie werk op de expositie te zien is de volgende vragen voor: Wat is er van het Vrouwenkiesrecht terecht gekomen? Welke vrouwelijke kunstenaars bewonder je? Wat is je eigen positie als vrouw in de kunst? En vooral... wat is je betekenis als vrouw in de kunst en wat maakt jouw werk typisch van jou? Uit de enthousiaste reacties concludeert ze: ‘We hoeven niet de barricaden op maar kunnen wel laten zien dat we er zijn en met elkaar een professionele en goede expositie kunnen dragen. En niet alleen dat: we kunnen de hele (kunst)wereld aan!

Mee eens of oneens? Wees welkom en praat mee!


U wordt aangeraden voor aanvang de expositie te bekijken. De tentoonstellingszaal is vanaf 14.00 uur geopend, de toegang is gratis.Catalogus € 5,00.


Voor meer informatie: Magda Frandsen (06 23039477) en de websites www.karinvanbodegom.nl en www.boterhal.com.