HOORN - De schilderijen van Sjaak Kooij grijpen je bij de keel. De schilder plaatst zijn al dan niet gemaskerde personages in vervallen, desolate decors die lijken te zijn gesitueerd aan de rafelranden van de samenleving. Inspiratie voor deze in hoge mate vervreemdende situaties deed hij onder andere op in Detroit, volgens hem ‘het afvalputje van de samenleving’, waar hij in 2016 een aantal studiemaanden doorbracht.

De scènes die Kooij schildert verbeelden de waanzin van alledag, zegt hij zelf. De vraag is of er niet een (nog) diepere grond achter schuilt. Daarover, en over zijn bijzondere onderzoekende techniek, wil hij het op deze Zondagmiddagsalon met zijn toehoorders hebben. Maar ook over de absurditeit in zijn recentere werk, dat zijn oorsprong vindt in de klassieke Commedia dell’arte.

Voor meer informatie: Magda Frandsen (06 23039477) en de websites www.sjaakkooij.com en www.boterhal.com
Inloop vanaf 14.30 uur. Gratis koffie, thee en boterkoek. Napraten met een glas wijn.