Gedurende de expositie Koele Wateren (tot en met 16 februari) is er ieder weekend gelegenheid om deel te nemen aan een speciale activiteit: Samen Kijken = Meer Zien. In een kleine groep worden een aantal schilderijen uit de expositie bekeken èn besproken. Samen Kijken = Meer Zien is gratis toegankelijk, er wordt voor deze activiteit geen toeslag gerekend op de toegangsprijs van het museum. Reserveren is wel noodzakelijk en kan via de website van het Westfries Museum.

In de expositie Koele Wateren zijn maar liefst 40 schilderijen uit het Rijksmuseum opgenomen, allen verschillend maar met als gemene deler: water. Gedurende de expositie Koele Wateren organiseert het Westfries Museum ieder weekend een rondgang door de expositie: Samen Kijken = Meer Zien. Hierbij kijken de deelnemers ècht naar het schilderij en wordt er samen gesproken over datgene wat opvalt.

Visual Thinking Strategies
Een getrainde gespreksleider begeleidt Samen Kijken = Meer Zien. Een aantal schilderijen uit Koele Wateren worden bekeken en besproken volgens de methodiek van Visual Thinking Strategies, een inmiddels beproefde methode voor kunstbeschouwing. Deze methodiek is gebaseerd op kijken en bespreken: wat is er nu eigenlijk te zien? Wat betekent het, zit er misschien een verhaal achter? Deze rondgang door Koele Wateren biedt geen kunsthistorische informatie over de kunstenaar of de afgebeelde locatie, deze informatie is in de expositie en de audiotour opgenomen. Samen Kijken = Meer Zien is erop gericht om samen ècht en onbevangen te kijken naar de schilderijen. Want door samen te kijken, is er zoveel meer te zien.

Aanmelden
Deelname is gratis voor museumbezoekers, er wordt geen toeslag op de toegangsprijs gerekend voor deelname. Reserveren is wel nodig want het maximum aantal deelnemers per gesprek is beperkt.