HOORN - Onder de titel Morfogenese exposeren Vicky Schot en Bert Poot, leden van Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken, hun werk in De Boterhal te Hoorn.

22 februari t/m 29 maart 2020, opening zondag 23 februari, 16.00 uur door Gerda Schimmel, beeldend kunstenaar.

Vicky Schot (1955)
Literatuursocioloog en filosoof, zegde in 2018 haar baan als docent filosofie en Nederlands op om zich nog intensiever met haar intrigerende schilderkunst bezig te kunnen houden. Sinds 1992 leeft en werkt zij samen met:

Bert Poot (1957)

Studeerde schilderkunst en monumentale vormgeving aan de AKI. Eerder rondde hij de opleidingen goudsmeden en zilversmeden af aan de Vakschool Schoonhoven. Inmiddels ligt het accent van zijn werk op autonome beeldende kunst.

Morfogenese
Is een term die gebruikt wordt in de biologie, in het bijzonder de embryologie. Vicky Schot en Bert Poot gebruiken de term voor hun werk in de meest letterlijke zin: ‘Het ontstaan van vorm’. Het proces dat aan het eindproduct vooraf gaat is voor hen onderling sterk verschillend. Voor Bert geldt dat de vorm vooraf ontstaat in een ongrijpbaar intellectueel proces en dat de uitwerking een gerichte, ambachtelijke activiteit is. Voor Vicky ontstaat de vorm tijdens de fysieke activiteit. Het ‘gesprek’ met de materie is een voortdurende inspiratie­bron bij het schilderen. Dit kan betekenen dat tijdens het schilderproces het doek in wording meerdere malen verandert.

Ondanks dit verschil in aanpak zijn beide kunstenaars zich ervan bewust dat hun werk als een geheel van patronen ontstaat door de integratie van verschillende componenten met als resultaat autonoom beeld. Naast het zoeken naar de abstractie in de schilderkunst betekent dit voor het driedimensionale werk ook een interpretatie van een werkelijkheidsbeleving.Wat echter ook het proces is naar het kunstwerk en wat ook gedacht mag worden door hen als kunstenaars, het is aan de beschouwer om een interpretatie te geven van het werk dat hen bevraagt.

Voor meer informatie: Margo Schoutsen, curator | margoschoutsen@gmail.com | 06-21920648