HOORN - Het bezoekersaantal van de Halve Maen is in 2017 gestegen. Het museumschip trok 13.044 bezoekers. Dat waren er bijna 500 meer dan het vorige seizoen. Toen bleef de teller op 12.555 steken. Opvallend was de stijging van het aantal gasten van de witte vloot. Dat groeide van praktisch nul tot 973. Dit en meer is te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag 2017.

De museumkaart was afgelopen jaar populair onder de bezoekers van de Halve Maen. Bijna eenderde van de bezoekers had een museumkaart. Inclusief begeleiders bezochten 965 leerlingen het VOC-schip via een educatie-aanbod. Er was opvallend veel belangstelling vanuit de VMBO praktijkscholen. Ook kleutergroepen bezochten het schip veel in het kader van het Hoornse Cultuurmenu.

Vernieuwd aanbod

In 2017 is het aanbod van de Halve Maen verbeterd en vernieuwd. Zo is er voor het eerst gewerkt met een jaarthema. In de verhalen van de gidsen en in diverse activiteiten door het jaar heen lag het accent op ‘Leven aan boord’. Zowel door de gidsen als de bezoekers werd het jaarthema, dat herhaalbezoek wil stimuleren, goed ontvangen. Nieuw was dat bezoekers het schip met een audiotour konden bezoeken. Deze tour, in vier talen (NL, EN, DU en FR), leidt de bezoekers langs de meest bezienswaardige plekken van het schip. Voor gezinnen is er een speciale doorgeef-audiotour met opdrachten waarmee ouders en kinderen samen het schip kunnen ontdekken.

Organisatie
De organisatie van de Halve Maen steunt op een grote groep vrijwilligers die zich als gids, host, bemanningslid of lid van de onderhoudsploeg voor het schip inzetten. Eind 2017 telde de lijst 85 vrijwilligers. De meesten van hen komen uit de regio, maar zelfs tot in Eindhoven en Nijmegen zijn vrijwilligers van de Halve Maen te vinden.

Vooruitblik
De Halve Maen sloot het jaar af met een tekort van € 63.000. Dat is voornamelijk veroorzaakt door achterblijvende bezoekersaantallen en daardoor inkomsten uit entree en merchandise en het niet kunnen deelnemen aan Sail Den Helder.

Ondanks deze financiële tegenvaller gaat de Halve Maen vol vertrouwen het nieuwe seizoen 2018 in. De begroting is op orde en er zijn diverse maatregelen genomen om het financiële resultaat te verbeteren. 2018 is het jaar van de waarheid. Alle mogelijke scenario’s voor het seizoen 2019 worden uitgewerkt. Dit ter voorbereiding van de beslissing die de gemeenteraad dit najaar neemt over de toekomst van de Halve Maen in Hoorn.

Praktische informatie
Museumschip de Halve Maen is het enige nagebouwde VOC-schip uit de 17 e eeuw in Nederland dat ook echt zeilt. Een bezoek aan de Halve Maen bestaat uit een rondleiding of het gebruik van een audiotour aan boord en het bezoek aan het Centrum Varend Erfgoed. Daar komt u alles te weten over Hoorn en het water. Bekijk voor de openingstijden en toegangsprijzen de website: www.halvemaenhoorn.nl