HOORN - Linda Meulenhoff in de Zondagmiddagsalon 18 maart 2018. Aanvang 15.00 uur In een informele sfeer vertelt beeldend kunstenaar Linda Meulenhoff meer over haar werk en probeert zij vragen uit het publiek te beantwoorden. De toegang is gratis. Inloop vanaf 14.30 uur. Wij zorgen voor koffie, thee en onze befaamde, zelfgemaakte boterkoek. Einde ca. 17.00 uur.

Linda Meulenhoff, over de bron en de lijn in haar werk: ‘Daar waar twee werelden elkaar ontmoeten ontstaan mijn beelden’. ‘De bron van mijn werk is buiten. Zonder dat het werk gaat over één specifieke plek is mijn fysieke contact en ervaring met de natuur erg belangrijk voor het ontstaan van mijn beelden.’

‘Eerst is er een lijn, daarna de vorm. Ik zie de wereld in lijnen, zij geven in mijn waarneming de leeslichting aan. Ik zie lijnen waar iedereen lijnen ziet en ik zie lijnen tussen de dingen: gedachtelijnen als routes, verbindingen. Zo scan ik voortdurend de wereld om mij heen, die me ontroert en verwondert. Vervolgens teken, schilder of verbeeld ik ruimtelijk. Ik begin altijd met de letterlijke waarneming van iets dat mij raakt: de grens tussen land en water bijvoorbeeld, of een slakkenspoor op een beslagen ruit, maar laat die al snel los. Zo ontstaan er nieuwe beelden, verbindingen.’

Websites: www.boterhal.com www.lindameulenhoff.nl