BLOKKER - Het aantal bijen maar ook andere insecten zijn de afgelopen jaren drastisch in aantal achteruit gegaan. Deze dieren zijn een cruciaal onderdeel van ons ecosysteem. Om deze dieren te helpen heeft Stichting Stadslandbouw Hoorn het initiatief genomen de biodiversiteit van de stad te gaan vergroten.

Doordat veel planten en struiken zijn verwijderd en zijn vervangen door gras is de biodiversiteit verslechterd. Daarnaast willen buurt bewoners juist meer kleur in hun wijk. Door nu het gras te vervangen door bloemen zien wij hierin een winst voor iedereen. Het is goed voor de bijen en insecten (biodiversiteit) en goed voor de bewoners van Hoorn. Met dit project willen we niet alleen proberen de achteruitgang van de populatie insecten en vlinders tegen te gaan. Maar zal het vergroten van de biodiversiteit ook zijn effect sorteren op de aanwezigheid van div. (zang)vogeltjes die van insecten leven. En zo hopen we niet alleen een meer bloemrijke en kleurrijke maar ook een meer natuur vriendelijke omgeving te creëren.

Hoe wij dit gaan doen?
Samen met u gaan wij werken aan een leefbare en groene stad. Met elkaar gaan in elke Hoornse wijk een bijenlint realiseren. Dit kan met vasteplanten, bollen en of zaden. Het project verzorgt een groene verbinding tussen de wijken en draagt bij aan de mogelijkheden van biodiversiteituitwisseling. Doe met ons mee en maak van Hoorn "the Place To Bee".

We gaan beginnen, woensdag 14 maart gaat het gebeuren. Om 11:30 uur, locatie kloostertuin.

Blokker, (naast de Manege) gaan wij 3 unieke appelbomen planten in aanwezigheid van onze burgemeester als start van het bijenlint, Hoorn the place to Bee. Het betreft hier het terugplaatsen van een hele bijzondere boom namelijk de peterselie appel.

Via crowdfunding is het gelukt om hiervoor geld te verzamelen om dit project te kunnen uitvoeren. Dit gaan we doen in 5 fasen. Alle soorten “bij vriendelijke” Bomen, Vasteplanten, Bollen, klimplanten en Heesters zijn hierin opgenomen. Fase 1 is start met de boomplantdag en het aanbieden van 3 unieke appelbomen (zie bijlage), fase 2 is de landelijke zaai dag op 22 april. Dan gaan wij samen met buurtbewoners aan de slag om in bepaalde delen van Hoorn het Lint verder aan te leggen. Wij hebben hiervoor de Hoornse bijenbrigade voor opgericht, en mensen kunnen zich bij ons aanmelden om mee te gaan doen op 22 april. (stadslandbouwhoorn@gmail.com). Fase 3 t/m 5 volgen later dit jaar en betreft het planten van vaste planten, bollen en heesters.