HOORN - Kunstenaar Bram Faber haalt de Kleurenleer van de Zwitserse psycholoog Dr. Max Lüscher (1923-2017) onderuit. Of toch niet? Kom luisteren en doe mee! De toegang is gratis. Inloop vanaf 14.30 uur. Wij zorgen voor koffie, thee en onze befaamde, zelfgemaakte boterkoek. Einde ca. 17.00 uur.

Bram Faber (1957) is een van de twee exposanten die momenteel in de Boterhal exposeren onder de titel ‘Reconstructions’. Daar laat hij onder andere zijn uit 20 stukken bestaande Lüscher Revisited zien: 10 schilderijen van hemzelf en 10 door Michel Kampyon ontworpen wordpaintings met teksten van Dr. Max Lüscher. Het geheel is een filosofisch commentaar op de oude ‘Lüscher kleurentest’. De schilderijen zijn afkomstig uit de reeks Kleurenleer, lopend vanaf 2004 tot heden. Binnen een vast stramien worden steeds verschillende kleuren met elkaar gecombineerd. Zo wordt nagegaan in hoeverre ‘kleur’ als gegeven constituerend voor (een reeks) schilderijen kan zijn. Bram: ‘(…) Voor de Kleurenleer, de eerste werken uit de serie althans, heb ik symmetrische kleurordeningen op de kleurencirkel als uitgangspunt genomen. Ik ben benieuwd wat dit aan sentiment, of gebrek daaraan, op zal leveren. Tegelijkertijd laborant en proefpersoon!’

In de Zondagmiddagsalon zal Bram dieper op een en ander in gaan en de deelnemers, indien zij dat wensen, vragen deel te nemen aan een experiment: klopt het dat een voorkeur voor een bepaalde kleurencombinatie samen gaat met een zekere karakteristieke eigenschap? Wellicht dat u na afloop een geheel nieuwe kijk op kleuren heeft gekregen. Deelnemers worden aangeraden voor aanvang van deze Zondagmiddagsalon de expositie te bezoeken. De zaal is vanaf 14.00 uuropen. De expositie duurt nog tot en met 17 juni. (Dinsdag – zondag 14.00 – 17.00 uur.)