HOORN - Susanne Edam en Niamh McCullough zijn in 2019 als kunstenaarsduo lid geworden van Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken. Afgelopen zomer toonden ze hun werk in de Boterhal onder de titel Made in China; ze doen ook mee aan de expositie van nieuwe leden Hoornse Nieuwe, die daar nog tot en met 16 februari is te zien.

Niamh McCullough en Susanne Edam
Vonden elkaar door hun interesse in kunst, natuur en cultuur. Ze kwamen samen in een caravan die diende als mobiel atelier. De avonturen die zij samen doormaakten leidden tot het project Het Rariteitenkabinet. Deze titel verwijst naar het fenomeen van de Gouden Eeuw, waarin men exotische objecten verzamelde om op eigen bodem mee te pronken. Met dit project nodigen ze het publiek uit om fysiek in te stappen in de wondere wereld van het alledaagse. Edam en McCullough zoomen in op de details van de wereld die wij dagelijks om ons heen ervaren en nemen je mee in verwondering, om daar vervolgens op te reageren.

In hun samenwerking wisselen ze kunstwerken uit en bouwen op deze manier aan sculpturen en installaties waarin zij een serieuze boodschap met de nodige humor brengen. Het vergt vertrouwen om je ‘darlings’ los te laten. Daarnaast is het vinden van de balans tussen humor en jezelf serieus presenteren een terrein dat telkens opnieuw wordt afgetast.

Niamh McCullough (1985 Belfast, Noord-Ierland)
Is in 2014 afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het uitbreken van gewelddadige conflicten in Noord-Ierland leidde tot grotere scheidslijnen en barrières tussen de katholieke en protestantse gemeenschappen. De enorme verdeeldheid die ontstond speelt een belangrijke rol in haar werk. Hoe kan kunst een bijdrage leveren aan het overbruggen van deze segregatie? Met name: hoe kan community art bijdragen aan het tegengaan van racisme en religieuze discriminatie in Belfast of elders in de wereld?

Susanne Edam (1991, Schellinkhout)
Is in 2015 afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. In haar afstudeerwerk onderzocht ze overeenkomsten van menselijk gedrag en structuren van organische fenomenen. ‘In hoeverre ontlenen wij op onderbewust niveau vaardigheden aan verschijnselen in de natuur? En hoeveel invloed heeft natuur op onze cultuur?’ zijn vragen die zij aan de kaak stelde in haar afstudeerscriptie alsmede aan haar beeldend werk. De thema’s menselijk gedrag, natuur en cultuur blijven tot op heden steevast de hoofdrol spelen in haar projecten, maar vinden telkens een andere invalshoek.

Voor meer informatie: Magda Frandsen (06 23039477) en de websites facebook.com/EdamMccullough en www.boterhal.com.