HOORN - Op 21 maart 2019 ondertekenden de regiowethouders zorg in Westfriesland en 50 van de 62 zorgaanbieders het contract voor resultaatgerichte zorg en ondersteuning. Westfriesland is een van de regio’s die een nieuwe resultaatgerichte werkwijze voor de inkoop van zorg gaat uitvoeren vanaf 2020. Bij deze nieuwe manier van werken wordt de zorgaanbieder afgerekend op het resultaat dat vooraf met de inwoner is bepaald. Daarnaast is er meer ruimte voor maatwerk, samenwerking en nieuwe hulpvormen waar zorgaanbieders én inwoners van profiteren.

‘De regio Westfriesland wil minder regeldruk en een eenvoudiger maar resultaatgerichte manier van zorg bieden. Niet de geleverde zorg, maar het resultaat van die geleverde zorg staat straks centraal. De verwachting is dat de nieuwe werkwijze leidt tot goede en passende maatwerkoplossingen voor inwoners die zorg nodig hebben’, aldus wethouder Marjon van der Ven namens de regiogemeenten. ‘De komende periode werken de gemeenten samen met de zorgaanbieders aan het doorvoeren van de nieuwe werkwijze via onder meer trainingen en bijeenkomsten. Op 1 januari 2020 zullen in totaal 62 zorgaanbieders starten met de nieuwe werkwijze.

Wat is er nieuw voor de zorgaanbieders?
In de nieuwe opzet worden de bestaande losse zorgdiensten vervangen door zorgarrangementen, die passen bij de zorgwens van het kind/jongere /volwassene of het gezin. Eén zorgaanbieder levert in één traject alle gewenste behandeling of begeleiding. Dit sluit aan bij het principe van 1 gezin 1 plan. Eventueel schakelt de zorgaanbieder als hoofdaannemer een of meerdere samenwerkingspartners in om op onderdelen bij te dragen aan het maatwerk. De hoofdzorgaanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van die samenwerking en betaling.

Contracten en maandelijks toetreden
De inkoop voor zorg vanaf 2020 is op vele manieren uniek. Zo biedt de regio Westfriesland vanaf 2020 de mogelijkheid om maandelijks toe te treden als nieuwe zorgaanbieder. ‘Het zorgaanbod groeit daardoor beter mee met de zorgvraag en wij kunnen binnen de contractperiode van maximaal 4 jaar ook nieuw zorgaanbod leveren’, vertelt Van der Ven. Het is de verwachting dat het niet bij die 62 zorgaanbieders blijft.

Om welke zorg gaat het en welke contractperiode?
Vanaf 1 januari 2020 zullen de 62 zorgaanbieders de nodige zorg en ondersteuning gaan leveren, van huishoudelijke hulp tot specifieke jeugdhulp die alleen voor een aantal cliënten nodig is. Voor de nieuwe inkoop van Wmo en specialistische jeugdhulp vanaf 2020 voor maximaal 4 jaar (2 jaar contract met mogelijkheid dit 2 jaar te verlengen) schreven 82 zorgaanbieders in. Zowel nieuwe als huidige aanbieders. Van deze 82 zorgaanbieders krijgen 62 een contract, omdat zij aan alle kwaliteitseisen en voorwaarden voldoen. De niet gegunde en andere zorgaanbieders kunnen vanaf 1 februari 2020 maandelijkse toetreding en op die manier alsnog zorg gaan leveren in Westfriesland.