HOORN - Vanaf maandag 8 juni 2020 is het zorg- en taxivervoer in Westfriesland in aangepaste vorm van start gegaan. De vervoersorganisaties zijn blij onze inwoners weer van dienst te kunnen zijn. Wel zijn er extra maatregelen genomen om dit veilig en goed te laten verlopen. De maatregelen gelden voor alle vervoersvormen: van Regiotaxi, Wmo-vervoer, ziekenvervoer tot dagbesteding voor volwassenen en jongeren. Cliënten van deze vervoersvormen zijn persoonlijk geïnformeerd over de richtlijnen.

Maatregelen Om inwoners veilig te vervoeren, wordt vooraf een gezondheidscheck gedaan en is het dragen van een mondkapje verplicht. Er wordt zoveel mogelijk met vast groepen gereden en er geldt een maximale bezetting van twee reizigers in de auto en vier in een busje. Chauffeurs zullen de tijd nemen om zorgvuldig om te kunnen gaan met de richtlijnen. Hierdoor kan het langer duren om reizigers te helpen bij het in- en uitstappen. Voor bagage geldt dat dit is toegestaan, maar scootmobiels kunnen helaas niet mee vervoerd. De betrokken organisaties maken daarnaast afspraken met de zorg- en onderwijsinstellingen om het halen en brengen zo soepel als mogelijk te laten verlopen.

Begeleider
Van begeleiders wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van het taxipersoneel en het voertuig. Is het noodzakelijk dat de begeleider meereist? Dan het liefst zo veel mogelijk dezelfde persoon mee laten reizen. Daarnaast is het belangrijk dat hij of zij geen klachten heeft en een mondkapje draagt tijdens de rit. Zo blijft het risico op verspreiding van het coronavirus laag.

Meer informatie
Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met Team Doelgroepenvervoer Westfriesland via 0229-252 200 of via e-mail doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl of met de BIOS-groep via 010- 010-280 81 80.