HOORN - Op donderdag 28 maart organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een wijkbijeenkomst over veiligheid en stadslandbouw. De bijeenkomst vindt plaats om 20 uur en wordt gehouden in wijkcentrum de Huesmolen.

Veel bewoners in Risdam hebben zich tijdens Oud en Nieuw geërgerd aan de enorme knallen die door het massale vuurwerk werd veroorzaakt. Velen hadden het gevoel in oorlogsgebied te wonen en vroegen zich af of dit een feest voor allen was. De vraag is of dit niet anders kan. Burgemeester Jan Nieuwenburg zal vragen beantwoorden van bewoners, waarbij aandacht voor criminaliteit, veiligheidsgevoelens van burgers en het contact tussen gemeentebestuur en wijkbewoners.

Behalve de burgemeester komt de voorzitter van de stichting Stadslandbouw Chris de Meij iets vertellen over het bijeneducatiecentrum dat onlangs bij de kinderboerderij de ‘Woid’ is geopend. In het centrum kan iedereen horen en zien, hoe de bijenstand in de eigen omgeving kan worden bevorderd. Stadslandbouw heeft tal van activiteiten om bewoners meer te betrekken bij de natuur, zoals het samen aanleggen van bijenlinten en het werken in de gezamenlijke tuin.

Tot slot kunnen bewoners problemen aan de orde stellen en suggesties doen voor verbetering. Koffie en thee zijn gratis.