HOORN - Op vrijdag 1 april hebben in de raadszaal van Hoorn de zeven Westfriese gemeenten op feestelijke wijze een overeenkomst getekend met de samenwerkende partners Fiolet/Edinova en NL-training/NewBees. Deze partijen gaan nieuwkomers helpen integreren in de Nederlandse taal en –cultuur. Zij zullen ervoor zorgen dat inburgeraars taallessen krijgen in combinatie met (vrijwilligers) werk of een stage, de zogenaamde leerroute. Sinds januari 2022 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een geslaagde inburgering van nieuwkomers. Dit betekent dat nieuwkomers moeten voldoen aan hoge taaleisen en kennis hebben van de Nederlandse maatschappij.

Feestelijke ondertekening
De zeven gemeenten zijn verheugd dat ze beschikken over een goed aanbod om inburgeraars de middelen te geven om zelfredzaam te worden in onze samenleving. De gekozen partijen zijn goed bekend met het lokale sociaal-maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Zij zullen deze organisaties betrekken bij de integratie van nieuwkomers. Wethouder Kholoud Al Mobayed tekende namens de gemeenten in Westfriesland de overeenkomst met de aanbieders van de leerroutes: "We zijn blij dat deze samenwerking van start is gegaan. Wij willen heel graag dat nieuwkomers zo snel mogelijk deel uitmaken van onze Westfriese samenleving en met dit aanbod verwachten we dit te kunnen waarmaken." Ook is burgemeester Michiel Pijl van Drechterland blij met de regionale samenwerking: "Zo kunnen inburgeraars rekenen op een eenduidig aanbod en een gemeenschappelijke aanpak bij de te volgen leerroutes."