HOORN - Het Westfries Museum heeft twee voor Hoorn belangrijke werken kunnen aanschaffen, dankzij financiële bijdragen van de Vrienden van het Westfries Museum, de Kerkmeijer-De Regt Stichting en het Le Cocq-Planckenfonds. Het gaat om een tekening van Johannes Bosboom en een olieverfschilderij van Hendrik Willebrord Jansen. Het museum heeft de nieuwe aanwinsten aangegrepen voor een kleine presentatie over Bosboom vanaf 29 november.

Johannes Bosboom (1817-1891) was een Haagse schilder die zich liet inspireren door de Gouden Eeuw. Hij is vooral bekend geworden door zijn sfeervolle kerkinterieurs.
Uit zijn werken blijkt een meesterlijk oog voor sfeer en licht. Hoorn met zijn rijke 17e- eeuwse geschiedenis was een dankbaar onderwerp voor Bosboom. Tijdens zijn leven was hij twee keer in Hoorn. Het nu aangekochte werk is een tekening van het “Oude Vrouwenpoortje te Hoorn”. Johannes Bosboom maakte het waarschijnlijk tijdens zijn tweede bezoek aan Hoorn rond 1880. Het is een voorstudie voor een schilderij dat hij later maakte.

Voor het eerst voor het publiek
De aquarel “Interieur van de Grote Kerk in Edam” van Johannes Bosboom was niet eerder voor het publiek te zien. Deze heeft het museum in langdurige bruikleen van een particulier. Ook nieuw voor het publiek is een werk van Bosboom uit het legaat van Frans le Cocq d’Armandville. Deze kunstverzamelaar liet het museum bij zijn overlijden in 2017 behalve een schenking van circa € 1,7 miljoen meer dan 200 kunstvoorwerpen na. Daaronder een potloodtekening achter glas met een afbeelding van het interieur van de Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar.

De tekening is een voorstudie van een schilderij in olieverf met dezelfde afbeelding in de collectie van het Dordrechts Museum.

Noorderkerk

De schilder Hendrik Willebrord Jansen (1855-1908) schilderde in de stijl van Johannes Bosboom. Ook hij legde graag stadshoekjes vast. Zijn werk was en is een geliefd verzamelobject, zowel bij musea als particulieren. Het nieuw aangekochte werk is een olieverfschilderij: “Interieur van de Noorderkerk te Hoorn.”

Museum van de Gouden Eeuw
Het Westfries Museum in Hoorn is gevestigd in het monumentale Statencollege uit 1632. De collectie en het gebouw vertellen samen het verhaal van de Gouden Eeuw, met speciale aandacht voor de VOC. Het museum wil heden en verleden met elkaar verbinden en bezoekers verrassen.