HOORN - Vanaf dinsdag 2 juni 2020 stellen wij onze studiezaal weer open voor bezoekers, uiteraard met inachtneming van de benodigde COVID-19 maatregelen. Alvorens een bezoek aan de studiezaal te brengen dienen stukken vooraf te worden aangevraagd via www.westfriesarchief.nl. Daar is ook uitleg over het aanvragen te vinden. Daarnaast blijven we onze bezoekers vragen om onderzoek zoveel mogelijk op afstand te doen. Veel bronnen zijn te raadplegen op onze website. Voor hulp bij het aanvragen, of in geval van twijfel of een bezoek nodig is, zijn wij telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via 0229-282500.

Een bezoek kan uitsluitend na het maken van een telefonische afspraak via 0229-282500. Van de afgesproken datum en tijdstip kan niet worden afgeweken wegens het beheersen van bezoekersstromen. Wij hanteren een maximum aantal bezoekers van vier gelijktijdig op de studiezaal, 1 persoon per afspraak. Wij adviseren onze bezoekers een eigen laptop en camera mee te nemen.

Bij het maken van de afspraak hoort een gezondheidscheck. Deze wordt herhaald bij binnenkomst in de studiezaal. Overige regels en richtlijnen om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen worden in de studiezaal meegedeeld.

Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op de website van het Westfries Archief.