HOORN - CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk was vrijdag 14 januari op werkbezoek in de provincie Noord-Holland. Rond het middaguur was hij in Hoorn voor een gesprek met vertegenwoordigers van Zorg Zoals de Westfries het Wil. Derk was uitgenodigd door het CDA Hoorn, gezien het belang van toegankelijke nabije zorg in de regio voor ouderen.


Jan Burger en Anita Wakelkamp van Zorg Zoals de Westfries het Wil overhandigden het rapport en Manifest “Onbezorgd oud worden in West-Friesland” aan Derk Boswijk.

Tevens vragen ze met nadruk aandacht voor de stagnerende woningmarkt en het tekort aan levensbestendige woningen in West-Friesland. Nederland vergrijst, zo staat er duidelijk in het manifest. Met name in deze regio loopt het aantal 65-plussers hoog op, tot zo’n 62.000 in 2040.

Hoog tijd voor actie. Niet alleen door de zeven West-Friese gemeenten, maar ook vanuit de nieuwe regering in Den Haag. Jan en Anita maken zich zorgen om het gebrek aan een woonvisie. Zij vragen aan de aanwezigen; lijsttrekkers Dick Bennis (CDA Hoorn), Saskia Schouten-Spijkerman (CDA Medemblik), kandidaat Diana Dekker (CDA Hoorn) en vicevoorzitter CDA Noord-Holland Kevin Stephan, om gedegen verder te kijken dan alleen maar het herhalen van de uitroep “bouwen, bouwen, bouwen.”

Derk Boswijk zegt dat door het Rijk, de Provincie en gemeenten goed gekeken moet worden naar wat de samenleving écht vraagt aan woningbouw en niet alleen wat de markt vraagt. Voor wie bouwen we? Als suggestie; niet alleen hoogbouw, maar grondgebonden woningen kunnen voor ouderen mogelijk zijn in de regio, bijvoorbeeld op kleinere oppervlakte.

Saskia Schouten en Dick Bennis benadrukken dat er flexibel naar omvorming van bestaande woningen gekeken moet worden. En niet alleen voor ouderen, maar tevens voor jongeren. Diana Dekker haalt het voorbeeld van de woningen boven winkels in de Hoornse binnenstad aan. Saskia ziet ook kansen voor het tijdelijk plaatsen van een kleine woning in een grote, ruime achtertuin. Zo heeft de jongere evengoed een plekje voor zichzelf. Derk Boswijk neemt de ideeën graag mee naar de rest van zijn fractie.

Als laatste kwam het voortbestaan van Zorg Zoals de Westfries het Wil ter sprake, want het is van regionaal belang dat dit burgerinitiatief structureel financiële ondersteuning kan ontvangen.