HOORN - Van 17 tot 22 januari wordt ook in Hoorn weer de jaarlijkse Week van Gebed gehouden. Door de lockdown krijgt de interkerkelijke activiteit wel een andere invulling. Maar ook nu vormt het tegelijkertijd bidden een belangrijke kern, en zijn de gelovigen, terwijl ze niet fysiek kunnen samenkomen, toch met elkaar door het gebed verbonden.

Gedurende deze week vormen de bijbelwoorden ‘Blijf in mijn liefde’ de centrale boodschap. In een tijd van sociale afstand is Jezus’ oproep, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en te blijven, groeien christenen in eenheid met hem, met anderen en met elkaar.

De Hoornse interkerkelijke Gebedsgroep Gideon neemt ook dit jaar de organisatie van de activiteiten voor haar rekening. Diverse christelijke gemeenschappen doen mee aan de gebedsweek. Het streven is om elke dag een online boodschap van één van de betrokken voorgangers te kunnen beluisteren. Iedereen kan dus meekijken en -luisteren.

De openingsavond op zondag 17 januari wordt uitgezonden vanuit christelijke gemeente Het Lichtbaken. De overige avonden (van maandag 18 tot vrijdag 22 januari) worden verzorgd door elk van de betrokken gemeenten. Alle uitzendingen beginnen om 19.00 uur. Luisteraars worden uitgenodigd om na de uitzending mee te bidden. De reflecties en gebedsonderwerpen voor elke dag zijn online te vinden. Ga voor meer informatie over het programma en de uitzendingen naar hetlichtbakenhoorn.nl of bezoek de websites van de betrokken gemeenten.Het is ook mogelijk om het programmaboekje aan te vragen. Contactpersoon is mw. Wietske Breedijk, tel. 0229-551850 of per email: wytske44@gmail.com.