HOORN - ‘Recht voor ogen’ is het thema van de internationale Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Deze gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland en vindt elk voorjaar plaats. Dit jaar wordt zij gehouden van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen dan samen om te bidden voor de nood in de wereld, het land, hun stad en voor elkaar. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Ook in Hoorn.

Gebedsgroep Gideon is dankbaar dat zij ook dit jaar de Week van Gebed in Hoorn in samenwerking met diverse gemeentes kan aanbieden en beleven. Elke dag is er een gebedsbijeenkomst. Ieder die mee wil bidden, is hartelijk welkom.

De gebedssamenkomsten vinden plaats op: Zondag 20 januari in Het Lichtbaken, Maelsonstraat 6, van 19.00-20.15 uur. Het thema is ‘Geloof en recht’. Na afloop is er een kopje koffie of thee.
De overige avonden worden gehouden in Het Octaaf, J.D. Polstraat 1, van 19.00-20.00 uur. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema:
Maandag 21 januari: ‘Oprecht zijn’;
Dinsdag 22 januari: ‘Allesomvattende liefde’;
Woensdag 23 januari: ‘Wees tevreden’;
Donderdag 24 januari: ‘Een groot geloof’;
Vrijdag 25 januari: ‘Het hoopgevende licht’. Ook op vrijdagavond is er na afloop een kopje koffie of thee. Welkom.
Neem voor meer informatie contact op met Gebedsgroep Gideon, via het nummer 0229-551637 of per e-mail: m.boelens@quicknet.nl.