HOORN - In het teken van de Week tegen Eenzaamheid organiseren Stichting Netwerk en MEE & de Wering op 6 oktober een inspirerende bijeenkomst om mensen dichter bij elkaar te brengen, zelfs op 1,5 meter afstand. In de Week tegen Eenzaamheid van 1 t/m 8 oktober vinden er door het hele land veel speciale activiteiten plaats om extra aandacht te vragen voor het thema eenzaamheid met als hoofdboodschap: Kom erbij!

Eenzaam? U bent niet de enige!
We gaan er ook in Corona-tijd op een verantwoorde manier samen mee aan de slag. We nodigen belangstellenden uit voor een inspirerende bijeenkomst op dinsdag 6 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 in Hoorn. Het doel is u te inspireren om eenzaamheid te doorbreken en bespreekbaar te maken. Ook willen we u prikkelen om samen mogelijke vervolgstappen voor uzelf of iemand in uw omgeving te bedenken.
Deelname aan de activiteit is gratis, we verwelkomen u met een kop koffie of thee.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door te mailen naar Dick Berghuijs, d.berghuijs@meewering.nl of te bellen naar MEE & de Wering via 088 0075 000.

Week tegen Eenzaamheid

Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaa­­­­mheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid, met als hoofdboodschap: ‘Kom erbij!’. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen.

Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid 2020 wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS. Het actieprogramma is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge. Sindsdien doen 185 gemeenten en meer dan 130 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Kijk wat u kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.