HOORN - Het Vrouwenkamerkoor Hera olv Raghna Wissink presenteert op zaterdag 19 maart het programma Bespiegeling. Het programma bestaat uit koormuziek van Scandinavische, Nederlandse en Vlaamse componisten, ondersteund door teksten die Gerrit Schaafsma schreef tijdens de Coronalockdown van 2020-2021. Hans Tijssen verzorgt op zijn beurt de verbindende compositie tussen tekst en muziek, terwijl theatermaakster Emma Berentsen het concept ‘ontmoeten’ en het regie advies voor haar rekening neemt. De 15 geschoolde zangeressen van Hera zijn, onder leiding van dirigent en artistiek leider Raghna Wissink, verantwoordelijk voor de vocale en muzikale kwaliteit van dit bijzondere, theatrale concert. Het optreden is ‘concertant’: dit houdt in dat de focus ligt op de voordracht van de koormuziek en de teksten van Gerrit Schaafsma.

Zaterdag 19 maart 2022, Oosterkerk Hoorn. Aanvang 20.00 uur. Toegang € 30; online kaarten verkrijgbaar via www.oudemuzieknu.nl, www.podiumplein.nl of 06 4910 8889. Dit concert maakt deel uit van de voorjaarsserie van de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu. www.oudemuzieknu.nl