HOORN - De afdeling Taalhuis Westfriesland van Vrijwilligerspunt start binnenkort met instroomgroepen taalontwikkeling in Hoorn en Enkhuizen. De instroomgroep betreft mensen die wachten op de start van hun taaltraject. Om de wachttijd te overbruggen, kunnen zij binnenkort een instroomtraject volgen, waarin zij worden voorbereid op het daadwerkelijk taaltraject. Vrijwilligerspunt is hiervoor op zoek naar enthousiaste taalvrijwilligers.

Taaltraject
Bedrijven en organisaties kunnen hun medewerker of cliënt waarvan zij vermoeden dat deze laaggeletterd is, bij de afdeling Taalhuis Westfriesland aanmelden. Het gaat om mensen die moeite hebben met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden. Na een intakegesprek bepaalt de intakemedewerker van afdeling Taalhuis het taalniveau en wordt de laaggeletterde doorverwezen naar het juiste taaltraject. Dit kan zijn naar een reguliere taalopleiding en/of een begeleiding door getrainde taalvrijwilligers. Hierbij werkt Vrijwilligerspunt nauw samen met de taalaanbieders in de regio.

Instroomgroep

Mariska Woudenberg, coördinator Taalhuis Westfriesland: “Tussen het kiezen voor een taaltraject en het moment dat daadwerkelijk kan worden begonnen met het traject, zit soms wat wachttijd. Om de motivatie van de deelnemers vast te houden en toch zo snel mogelijk de taalontwikkeling in gang te zetten, gaan we instroomgroepen opzetten. Daarbij worden vijftien deelnemers tegelijk begeleid door een groep van minimaal vijf taalvrijwilligers. Iedere vrijwilliger gaat zo met een klein groepje deelnemers aan de slag met laagdrempelige taalopdrachten, taalspelletjes en verhalenkaarten. Iedere deelnemer kan maximaal tien weken meedraaien, waarna hij doorstroomt naar het gekozen taaltraject.”

Taalvrijwilligers instroomgroepen gezocht
Voor de instroomgroepen is Vrijwilligerspunt op zoek naar Taalvrijwilligers. Per instroomgroep van vijftien deelnemers, zijn minimaal vijf vrijwilligers nodig. Als Taalvrijwilliger werk je dus samen met de andere Taalvrijwilligers. Mariska: “Ik verwacht dat vooral het feit dat de vrijwilligers gaan samenwerken met andere taalvrijwilligers veel enthousiaste reacties zal opleveren. Je kunt namelijk altijd op elkaar terugvallen en ideeën uitwisselen. En samen is natuurlijk veel leuker.” Ter voorbereiding volgt de Taalvrijwilliger de basistraining voor Taalvrijwilligers. De training duurt vier dagdelen en gaat in op alle facetten van het taalmaatje zijn en het overbrengen van de taal. De instroomlessen vinden in Hoorn iedere donderdagavond plaats van 18.30 – 20.00 uur. In Enkhuizen iedere maandagavond van 18.30 – 20.00 uur. Start en locatie van de training wordt binnenkort bekend.