HOORN - Het toegeven dat lezen en schrijven een probleem is en vervolgens de stap zetten er daadwerkelijk iets aan te doen, is voor velen te groot om in een keer te nemen. Daarom organiseert Vrijwilligerspunt Westfriesland op 19 augustus in Wervershoof de eerste van een reeks bijeenkomsten Contactgroep Laaggeletterdheid. Een bijeenkomst voor mensen die laaggeletterd zijn en hun naasten. “We leren de bezoekers niet lezen en schrijven, maar bieden een plek om ervaringen te delen en een luisterend te vinden”, aldus Tineke Bakker van Vrijwilligerspunt Westfriesland.

Vragen als ‘Hoe kom ik de schaamte voorbij?’ en ‘Wat betekent laaggeletterdheid voor mij en mijn directe omgeving?’ worden tijdens de contactavond besproken. Tineke Bakker begeleidt de avond. “Wij willen dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, een plek hebben om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Je hoeft je namelijk niet te schamen als je laaggeletterd bent. Juist door erover te praten gaan er deuren voor je open. En zeker wanneer de directe omgeving daardoor meer begrip krijgt voor laaggeletterdheid. Maar ook andersom: dat diegenen die moeite hebben met lezen en schrijven begrijpen hoe het is voor de partner en familie om aan de zijlijn te staan. Ook aan hen wordt tijdens de contactavond een luisterend oor geboden. We creëren met de contactgroep een veilige plek, waar respectvol over het onderwerp met elkaar wordt gesproken.”

Als Hans van Dijk het kan…
Als er iemand ervaring heeft met wat niet kunnen lezen en schrijven betekent, is dat taalambassadeur (en winnaar van de TaalHeldenprijs 2019) Hans van Dijk. Hans is laaggeletterd, maar is inmiddels de schaamte voorbij. Al heeft dat lang geduurd. Tijdens de contactavonden vertelt Hans zijn verhaal. Tineke: “Het verhaal van Hans zal een herkenning zijn voor anderen die net als hij tegen heel wat obstakels aanlopen door laaggeletterdheid. Hans is blij dat hij de stap heeft gezet en kan zich steeds beter zelf redden. Dat voelt voor hem zo goed! Wij weten zeker dat als Hans het kan, iedereen het kan. Wij verwachten dan ook dat zijn verhaal zal inspireren en meer begrip zal creëren voor laaggeletterdheid.”

Vier contactavonden per maand op verschillende locaties
Iedere woensdag van de maand vindt er van 19.30 – 21.00 uur een contactavond plaats op een andere locatie. De deelname is gratis.
• 1e woensdag van de maand: De Stek, Op de Hoef 36, Grootebroek (1e avond 2-9-2020)
• 2e woensdag van de maand: Lindehof, Gr. Willemstr.27, Hoogwoud (1e avond 9-9-2020)
• 3e woensdag van de maand: De Schoof, Kerkelaantje 1, Wervershoof (1e avond 19-8-2020)
• 4e woensdag van de maand: Zaagtand, St. Eloystraat 106, Hoorn (1e avond 26-8-2020)
Uiteraard worden de coronamaatregelen nageleefd en wordt 1,5 meter afstand tussen de deelnemers gehouden. Aanmelden voor een van de contactavonden kan via Tineke Bakker, tineke.bakker@vrijwilligerspunt.com of telefonisch via 0229-216499, maar men kan ook spontaan binnenlopen op de contactavond zelf.