WEST-FRIESLAND - Jaarlijks ten minste 900 nieuwe woningen erbij en een flinke verduurzaming van bestaande woningen. Daar zetten de provincie Noord-Holland en de zeven West-Friese gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec zich de komende vijf jaar voor in. In het regionale woonakkoord dat de partijen op 24 november goedkeurden worden de urgente woonuitdagingen aangepakt.

Het woonakkoord voor West-Friesland is de eerste van een nieuwe afsprakenreeks tussen de regio’s en de provincie. Dit West-Friese akkoord bevat een tiental belangrijke doelen en acties van uiteenlopende aard. Zo zijn er afspraken gemaakt over het aantal en de diversiteit van de nieuw te bouwen woningen en zijn er plannen voor woningbouw in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Ook het verduurzamen van bestaande woningen, aardgasvrije bouw en het bouwen met oog op het veranderende klimaat zijn belangrijke onderwerpen in dit akkoord.

“We zijn allemaal doordrongen van de enorme woningbouwopgave in Noord-Holland. Het sneller bouwen van betaalbare woningen is ontzettend belangrijk. Daarbij moeten we uiteraard ook oog houden voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio. Daarom is het goed dat we samen optrekken en de uitdagingen in West-Friesland gecombineerd aanpakken; dat gemeenten en provincie elkaar helpen met bijvoorbeeld kennis, mankracht en financiële ondersteuning. Zo vinden we samen de balans tussen bouwen en het behoud van deze prachtige omgeving”, aldus gedeputeerde Cees Loggen (Wonen).

Top 10 beste woonregio’s
Wethouder Marjon van der Ven van de gemeente Hoorn namens de deelnemende gemeenten: “West-Friesland wil tot de top 10 beste woonregio’s van Nederland behoren. Woningbouw heeft daarom prioriteit. Door samen met de provincie dit akkoord te sluiten laten we zien hoe belangrijk we dit vinden. Bij de uitvoering werken we nauw samen met marktpartijen. Die samenwerking helpt ons om snel eventuele knelpunten aan te pakken.”

Wethouder Rosalien van Dolder, gemeente Koggenland: “Het bouwen in onze dorpen is echt noodzakelijk. Hierdoor kunnen de jong volwassenen en ouderen in onze dorpen blijven wonen. Bij de kleinere dorpskernen gaat het vooral om maatwerk.”

Deze en volgende maand besluiten de zeven colleges over het woonakkoord. Begin volgend jaar wordt het voorgelegd aan de gemeenteraden.