BLOKKER - Op zondag 26 november a.s. organiseert MAK Blokweer van 14:00 tot 15:30 uur een Mak`s doe-middag voor kinderen van 6-12 jaar. We gaan vlinderkasten timmeren. Deelname kost €7,95 per kind (inclusief materialen).


Vlinders hebben het niet makkelijk in de winter. De bloemen bloeien niet meer en dus is er weinig voedsel. Ook wordt het natuurlijk steeds kouder en hebben ze geen lekkere warme jas, maar dunne vleugeltjes. Om ze de winter door te helpen gaan we vandaag vlinderkasten timmeren. In deze vlinderkasten kunnen vlinders overwinteren zodat ze in de zomer weer vrolijk in het rond kunnen fladderen.

Informatie en reserveren

Heb je vragen of wil je je inschrijven? Neem dan contact op via 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl of kijk op onze website: www.mak-blokweer.nl