OUD-HOORN - De kerk als middelpunt kan je op twee manieren uitleggen. De belangrijkste is de kerk als middelpunt van een, door een gezamenlijke geloofsovertuiging, hechte geloofsgemeenschap.


Een samenbindende factor.De tweede was de kerk als feitelijk middelpunt van een dorp of stad. Als je het centrum van een dorp of stad zoekt kan je je al van verre oriënteren op de kerktoren.Geloofsgemeenschappen hebben door de eeuwen heen turbulente periodes meegemaakt. Kerkscheuringen, vervolgingen, achterstellingen.Nu leven wij opnieuw in een turbulente periode.

Bij alle geloofsrichtingen loopt het kerkbezoek drastisch terug. Aan de zekere boodschap wordt getwijfeld. De wetenschap is de nieuwe God die wordt aanbeden. Kerken worden gesloten, afgebroken of her bestemd.Is het dan nog interessant om een wandeling te organiseren langs de (voormalige) kerkgebouwen?

Deze vraag kan volmondig met ja worden beantwoord. Juist nu is het interessant voor een vereniging als Oud Hoorn om mensen kennis te laten maken met een verleden die pas zestig jaar geleden zijn omslag kreeg. Wat bezielde de mensen om gezamenlijk het geld op te brengen om kleine en ook gigantische plaatsen van samenkomst te creëren met prachtige staaltjes van architectuur?

De wandeling ‘Kerk als middelpunt’ vertelt een verhaal van diepe overtuiging. Het gaat over onze ouders, grootouders en vele generaties daarvoor. In deze wandeling proberen wij met het beschrijven van de gebouwen en de vele anekdotes inzicht te geven in dit verhaal.