HOORN - Nederland is gevormd door water. De 40 schilderijen uit het Rijksmuseum laten in de tentoonstelling Koele Wateren – op dit moment te bewonderen in het Westfries Museum - op indrukwekkende wijze onze eeuwenlange strijd én samenwerking met het water zien. Michiel Purmer, specialist erfgoed en landschap bij Natuurmonumenten, bekijkt onze verbondenheid met het water (als vriend én vijand) vanuit zijn perspectief als landschapshistoricus. Deze lezing op zondag 26 januari is voor iedereen toegankelijk en de kosten zijn € 7,50 (excl. toegang tot het museum).

De rol van water toen en nu
Dr. Michiel Purmer maakt voor zijn lezing gebruik van de schilderijen van Koele Wateren en de gebieden van Natuurmonumenten. Hij focust zich op de rol van water in het Nederlandse landschap van toen en de natuurgebieden van nu. Biedt kennis uit het verleden inspiratie voor beheer van water, natuur en landschap nu en in de toekomst?

De wereld verandert

Dit zijn belangrijke vragen want Nederland verandert: de ontwikkeling van woningbouw, infrastructuur en landbouw is volop in beweging in ons bedrijvige land. Bovendien verandert de wereld om ons heen: denk aan de klimaatverandering en daarbij behorende opwarming van de aarde en zeespiegelstijging. Het zijn grote, nauwelijks te bevatten uitdagingen met een directe invloed op onze leefomgeving. Veel van die uitdagingen hebben te maken met water. Kan het verleden ons inspireren bij de zoektocht naar oplossingen? Kunnen we leren van wat we zien op de schilderijen van Koele Wateren én in de historisch waardevolle gebieden van Natuurmonumenten?

Samenhang tussen mens en natuur

Dr. Michiel Purmer neemt ons via enkele schilderijen uit de tentoonstelling mee naar het verleden dat inspiratie biedt en ons helpt in ons streven naar een duurzame en natuurrijke toekomst. Michiel: “Het terugbrengen van de samenhang tussen mens en natuur - zo duidelijk te zien op de oude kunstwerken - is niet louter terugkijken naar het verleden. Het is gebruik maken van de lessen van onze voorouders. Koele Wateren toont ons het landschap uit het verleden en biedt daarmee aanknopingspunten voor discussie over zeer actuele thema’s. Thema’s waar Natuurmonumenten ook volop mee bezig is.”

Programma:
13.30 uur: inloop met koffie, thee
14.00 uur: aanvang lezing (locatie: schutterijzaal)
15.15 uur: bezoek expositie Koele Wateren
Reserveren is noodzakelijk via wfm.nl/koele-wateren-nevenactiviteiten
Prijs €7,50 (bovenop de toegangsprijs van het museum)