HOORN - De naam en de richting van de Venenlaan herinneren nog aan de ontginningen waarmee de eerste bewoners in de 13e eeuw het West-Friese landschap in cultuur brachten. Lange, rechte sloten liepen van oost naar west om het dikke pakket veen te ontwateren. Rond 1600 nam de bevolking van Hoorn flink toe en de ruimte binnen de veilige stadsgracht was nodig om te wonen, goederen op te slaan en te werken. Groentetuinen, boomgaarden en touwbanen werden buiten de singel verplaatst naar het huidige Venenlaankwartier.

Dit gebied bleek begin vorige eeuw bijzonder gewild voor sociale woningbouw. Woningbouwvereniging 'Arbeidersbelang' realiseerde hier als eerste twee U-vormige hofjes met daaraan 32 arbeiderswoningen, in de volksmond het 'Rooie Dorp' genoemd. De vraag is of de naam verwijst naar de rode daken of de politieke kleur van de woningbouwvereniging.... Na de Tweede Wereldoorlog maakten de laatste fruittuinen tussen de Venenlaan en de Omringdijk plaats voor de Oranjebuurt.

Typerend voor het Venenlaankwartier in de vorige eeuw waren de buurtwinkeltjes. Bij kapper Koomen kreeg je steevast het bloempotmodel aangemeten, de kruidenierswinkel van Homan heeft plaats gemaakt voor een snackbar en supermarkt Vivo is inmiddels weer een onopvallende gevel van een woonhuis geworden.

Het gebied buiten de singels was van oudsher een geliefd wandelgebied. De gidsen van Oud Hoorn wandelen graag eens met u mee om te vertellen over het wonen en leven in het Venenlaankwartier van de vorige eeuw.

De Venenlaanwandeling start vrijdagavond 1 juli om 19.30 uur vanaf de Oosterpoort. Deelname is gratis.