HOORN - De op het Oostereiland in Hoorn gevestigde Stichting Varend Erfgoed Hoorn heeft subsidie ontvangen voor versterking van het ‘historisch lint’, dat de binnenstad en de Hoornse havens zichtbaar verbindt.


Als onderdeel van de gemeentelijke haven- en erfgoedvisie zijn de afgelopen jaren vaste ligplaatsen uitgegeven aan bewoonde historische schepen, zoals tjalken, aken en klippers aan Oostereiland, Hoofd en Veermanskade. Deze schepen vormen een aantrekkelijk lint als verbinding tussen de Hoornse binnenstad en de museumhaven op het Oostereiland. Met de recente vaststelling door de gemeenteraad van deze ligplaatsen in het bestemmingsplan is dit als procedurele sluitstuk ook planologisch geborgd. Om de beleving van de historische haven en de schepen te verbeteren wordt langs het lint een informatieve wandeling gerealiseerd met verhalen van de haven en de historische schepen. De verhalen komen fysiek en digitaal via een app beschikbaar voor bewoners en toeristen.

Stichting Varend Erfgoed heeft de verhalen die de nautische geschiedenis van Hoorn en de schepen vertellen verzameld en uitgewerkt. Voor het nieuwe vaarseizoen wordt de wandeling uitgerold en is deze beschikbaar voor Hoornse bewoners en bezoekers van de haven. Voor de realisatie heeft de stichting een mooie bijdrage mogen ontvangen van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het fonds was erg enthousiast over deze aanvraag die het mogelijk maakt het varend erfgoed in Hoorn toegankelijk te maken voor een breed publiek.