HOORN - Sinds vrijdag 15 maart zijn vijf basisscholen uit gemeente Hoorn begonnen aan de Hoornse Expeditie Duurzaam. Deze voorjaarseditie ontdekken honderden leerlingen uit groepen 5 t/m 8 hoe ze de wereld op een duurzame manier leuker, eerlijker en schoner kunnen maken. Wethouder Arthur Helling neemt vrijdag 22 maart een kijkje bij de nieuwe activiteit ‘Klimaat Toolbox’. “Ik vind het fantastisch dat basisschoolkinderen door duurzame doe-activiteiten onze wereld mooier, schoner en groener maken. Zij maken daarmee het verschil. Daar kunnen we allemaal van leren. Ik wens de leerlingen veel plezier met de leuke experimenten en activiteiten. Doe je best voor een duurzame toekomst!”, aldus wethouder Helling.

Leren door te doen
Het lesprogramma ‘Expeditie Duurzaam’ is op maat gemaakt voor gemeente Hoorn en ontwikkeld door Stichting MAK Blokweer uit Blokker. In totaal hebben dit schooljaar 10 basisscholen uit Hoorn, Blokker en Zwaag aan het programma meegedaan. “De ervaring is dat basisschoolleerlingen actieve onderdelen het leukst vinden en daarbij ook het meeste leren. Daarom hebben we in Expeditie Duurzaam veel aandacht voor doe-dingen gegeven. De handen kunnen dus uit de mouwen!” zegt Charlotte Hömann-Post van MAK Blokweer.

Activiteiten
De activiteiten in het programma richten zich op de onderwerpen water, energie en biodiversiteit. Daar spelen de 17 werelddoelen, de SDG’s opgesteld door de Verenigde Naties, in het programma de rode draad. Er worden gastlessen gegeven door lokale en regionale organisaties zoals waterschap HHNK, Grootouders voor het klimaat West-Friesland, afvalverwerker HVC, Eneco, het Klimaatcircus en stadsdichter Levi Noë. En uiteraard ook MAK Blokweer en gemeente Hoorn zelf. Tijdens de activiteiten ervaren de leerlingen welk effect hun eigen gedrag heeft op het verbeteren van hun leefomgeving, gezondheid en planeet. Zo ervaren ze zelf door een nulmeting uit te voeren, hoe de leerlingen omgaan met water en hoe ze hierin kunnen besparen.

Samen kun je scoren
Een belangrijk thema is dat duurzaam denken en doen nog meer impact heeft als je het samen doet. Daarom helpt stadsdichter Levi Noë alle leerlingen met het maken van een gedicht over duurzaamheid. Zo ontdekken de leerlingen hoe ze met het gedicht anderen kunnen inspireren net zo duurzaam te zijn als zijzelf of nog duurzamer te worden. De gedichten worden opgenomen in een tentoonstelling bij MAK Blokweer. De leerling met het creatiefste, mooiste gedicht over duurzaamheid krijgt een duurzame prijs van de gemeente aangeboden.