HOORN - Een mooi moment aan de Zonnesteen (voorheen oude hockeyvelden Nieuwe Steen 9). De symbolische eerste paal werd door leerlingen van het IKEC de grond ingeslagen. Een feestelijk moment voor het gespecialiseerd basisonderwijs in Hoorn en de regio na jaren van wachten en voorbereiden.

De start van de bouw is een belangrijk moment voor de medewerkers, de instellingen en kinderen met hun ouders. Op dit moment is het IKEC op vijf verschillende locaties in Hoorn gehuisvest, in sterk verouderde gebouwen aan de Abbingstraat, Eikstraat, Wilhelminalaan, Scheerder en de Tweeboomlaan. Medewerkers, ouders en de kinderen staan te springen om nieuwe huisvesting.

Regionale functie

Het IKEC vervult een belangrijke regionale functie in het gespecialiseerd basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoeftes. In het IKEC wordt gespecialiseerd basisonderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Hier kunnen kinderen (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding krijgen die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie.

Ruimte voor 450 kinderen

Het nieuwe centrum biedt ruimte aan ongeveer 450 kinderen en is ontworpen door KRFT Architecten. Aannemer is bouwbedrijf De Nijs. Verder betrokken zijn bbn adviseurs (projectmanagement, directievoering en toezicht), De Blaay- Van den Bogaard (adviseur installaties), Luning (adviseur constructies) en dGmR (adviseur bouwfysica en brandveiligheid).

Kleinschalig en natuurlijk

Het IKEC is opgedeeld in meerdere 'huizen' om zo de kleinschaligheid te behouden. Visie van de architect is: kleinschalig, herkenbaar, persoonlijk, daglicht, groen, buitenruimte. Hiermee is ook rekening gehouden in de vormgeving en materiaalgebruik van het gebouw. Natuurlijke materialen en tinten zorgen voor een rustige en prikkelarme omgeving, die ook goed aansluit bij de rest van de omgeving.

Oplevering zomervakantie 2025

De twee sportzalen van het IKEC zijn in de avonden en het weekend ook door andere partijen te gebruiken tegen een vergoeding. Aan de voorzijde van het centrum is ruimte voor parkeren van het leerlingenvervoer, in combinatie met spelen- en sporten. Aan de achterkant van het gebouw is het natuurlijke plein. De oplevering staat gepland vlak voor de zomervakantie van 2025 zodat het IKEC de deuren kan openen bij de start van het schooljaar 2025/2026.

Inspirerende leeromgeving

De feestelijke bijeenkomst werd afgetrapt met een toespraak van Leen Koole, centrumdirecteur van het IKEC in Hoorn: "Ik sta hier met gevoelens van vreugde en trots. Trots dat het centrum er nu echt komt. Onze kinderen en docenten verdienen een inspirerende leeromgeving. Toegepast op hun wensen en behoeften. Ik kan niet wachten tot het zover is en ik denk de kinderen ook niet."

Mijlpaal

Daarna nam wethouder Onderwijs, René Assendelft het woord. "De eerste paal is nu een feit. Met recht een mijlpaal! Veel mensen hebben hard gewerkt aan de totstandkoming van het IKEC. De goede samenwerking met alle betrokkenen van het IKEC is hierbij erg belangrijk geweest. Over iets meer dan een jaar staat hier een centrum voor alle kinderen uit het gespecialiseerd basisonderwijs in de regio West-Friesland."

Symbolische eerste paal

Vervolgens was het de beurt aan de jongste kinderen van locatie Scheerder om samen met de aannemer hun eigen paaltjes ook symbolisch de grond in te slaan. De kinderen op de overige locaties werden verrast met een feestelijke traktatie.

Appartementen bij het IKEC

Naast de bouw van het IKEC wordt er met woningbouwcorporatie Intermaris gewerkt aan een plan voor 80 sociale huurwoningen. Ook is een ontwikkelaar gevonden voor de bouw van 60 middeldure levensloopbestendige woningen in de categorie koop, VORM. In het plan komen vier appartementencomplexen, geplaatst in het groen. Naast de appartementencomplexen komen parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers, in combinatie met personeel van het IKEC.

Verder lezen

Kijk voor meer informatie over het IKEC op https://bouwprojecten.hoorn.nl/project/ikec-en-oude-hockeyvelden/ en https://www.ikec-hoorn.nl/