HOORN - De Univé-winkel aan de Breed in Hoorn is een vast gezicht in het straatbeeld. Al sinds jaar en dag weten klanten en niet-klanten de locatie te vinden voor verzekeringsadvies. Om deze dienstverlening te continueren én uit te breiden, verbouwt Univé haar winkel vanaf 11 augustus. Naar schatting worden in november van dit jaar de deuren geopend van de vernieuwde winkel. Tot die tijd is de tijdelijke huisvesting in het Omring gebouw op de Nieuwe Steen 36.

Winkel van de toekomst
Het is de derde bedrijfspand in Noord-Holland dat volgens het nieuwe concept wordt verbouwd. Eerder werden de shops in Den Helder en Alkmaar al vernieuwd. De nieuwe winkel sluit aan bij de verschuiving die Univé maakt van traditioneel verzekeren naar het voorkomen en beperken van risico's. Die verschuiving uit zich zowel in fysieke producten als brandmelders en inbraakbeveiligingsinstallaties, als in samenwerkingen met (lokale) organisaties. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van EHBO-cursussen, inbraakpreventieavonden, gezondheidsdagen en brandblusvoorlichting. Winkelcoördinator Robert van Wijk: "Met de verbouwing blijven we niet alleen persoonlijk en dichtbij, maar het biedt ook mogelijkheden om de dienstverlening uit te breiden en te richten op gezondheid, preventie en het voorkomen van (gezondheid)risico's."

Zichtbaar en dichtbij
Met de nieuwe winkel blijft Univé ruim (33.000) mensen in en rondom Hoorn bedienen. Een uniek gegeven omdat Univé nog als een van de weinige grote verzekeraars haar dienstverlening zowel online als offline aanbiedt. Dit komt voort uit een belangrijke Univé-kernwaarde, namelijk om als coöperatie dicht bij haar leden te staan. Van Wijk: "Iedereen die zelfredzaam is, kan in principe alles online regelen via Mijn Univé of de Univé App. Van het afsluiten van een verzekering tot het melden van een schade. En tóch gaat er niets boven persoonlijk contact. Samen risico's beperken of voorkomen en alleen datgene verzekeren wat je zelf niet kan of wil dragen. Een goed advies krijg je namelijk niet van een computer, maar van een écht gesprek met een échte adviseur. "