HOORN - Wij verbinden mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot gaan worden,’ aldus Annemiek Nauta, sector coördinator Peuterwerk en Opvoedingsondersteuning.


Wat is Stichting Netwerk?
Stichting Netwerk is dé organisatie voor peuter- en welzijnswerk in Hoorn. Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwt Netwerk aan een sociale stad: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen. Annemiek vertelt: ‘Met de inzet van onze deskundige en betrokken medewerkers kunnen inwoners, jong en oud, hun talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Hierbij hebben wij extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Peuterspeelscholen
Stichting Netwerk heeft al 50 jaar ervaring in peuterwerk. ‘De kinderen op onze peuterspeelscholen oefenen spelenderwijs hun sociale vaardigheden, woordenschat, tellen en ruimtelijk inzicht. Deze werkwijze hanteren wij in alle wijken van de stad en in nauwe samenwerking met basisscholen.

Sinds 1 september heten wij peuterspeelscholen, omdat dat beter past bij de wijze waarop wij kinderen voorbereiden op de basisschool. Wij hebben in totaal 13 peuterspeelscholen, verdeeld over de wijken in Hoorn, sommige zijn verbonden aan een school, sommige aan een wijkcentrum en sommige zijn zelfstandig.’

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen bij de peuterspeelscholen terecht. De peuterspeelscholen van Netwerk bieden de beste voorbereiding op de basisschool waarbij spelenderwijs allerlei vaardigheden worden geoefend. Ook vriendjes maken hoort hierbij. Onze mascotte Zuki de Zebra kruipt hierbij in de fantasierijke wereld van onze peuters!’

Alle leidsters van de peuterspeelscholen zijn VVE-geschoold. Dat betekent dat de leidsters werken met specifieke methodes die de ontwikkeling van kinderen doelmatig bevordert. ‘Alle leiding wordt continu bijgeschoold, zodat alle nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs kunnen worden toegepast.’

Stichting Netwerk biedt ook opvoedingsondersteuning, bijvoorbeeld ouderavonden en begeleiding aan huis door de buurtmoeders.

‘Onze leidsters zijn erg betrokken bij de kinderen. Ook vinden wij het erg belangrijk dat zowel het kind als de ouder tevreden is. Daarom doen wij regelmatig onderzoek naar de wensen van ouders, zodat er op hun behoeften kan worden ingespeeld.’

Wil je een keer komen kijken in één van de peuterspeelscholen? Ga dan naar de website www.peuterspeelscholenhoorn.nl en maak vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding. Uiteraard kun je ook contact opnemen met het Centraal Bureau van Stichting Netwerk via 0229-212587.