HOORN - “Chapeau” was de reactie van de auditoren na de auditdag die onlangs heeft plaatsgevonden bij Stichting Netwerk. De CIIO, certificeerder voor dienstverlening, heeft een audit afgenomen voor het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Hiermee is Stichting Netwerk koploper in Nederland en behoort tot de kleine groep (6%) van welzijnsorganisaties (die aangesloten zijn bij Sociaal Werk Nederland) die het kwaliteitslabel heeft gehaald en werkt volgens de Governancecode.


Veel complimenten
‘We zijn heel erg trots op het behalen van het kwaliteitslabel. Natuurlijk weet je dat de organisatie professioneel is en goede kwaliteit levert, maar het blijft toch spannend’ aldus directeur-bestuurder Jessica van der Bilt. Het wijkwerk van Stichting Netwerk is op 52 kritische punten getoetst op de onderdelen vakmanschap, dienstverlening en beleid en organisatie. De auditoren hebben twee wijkcentra bezocht en veel gesprekken gevoerd met sociaal werkers, management, deelnemers aan maatjesprojecten en vrijwilligers. De gesprekken hebben een rapportage opgeleverd met veel complimenten.


Auditor CIIO: “Stichting Netwerk is een hechte organisatie met korte lijnen en een hands-on mentaliteit. Het management heeft een duidelijke koers voor ogen, heeft goed zicht op waar de organisatie nu staat en weet wat er nodig is t.b.v. de realisatie van deze (meerjaren) koers. De inrichting van de organisatie zorgt ervoor dat zij in staat is om in te springen op nieuwe initiatieven vanuit de wijken en hier meerwaarde in te bieden. De nieuwe missie; het verbinden van inwoners, versterken van de eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden, wordt goed toegepast en uitgedragen door de medewerkers en is terug te vinden in het uitgevoerde sociaal werk”.

Kwaliteitswaardig
Er werd een aantal kleine verbeterpunten genoemd, zoals meer tonen wat Netwerk allemaal doet en meer aandacht voor de AVG. ‘We blijven bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie dus een volgende keer hebben we deze verbeterpuntjes zeker weggepoetst’ zegt Ellen van Veen, kwaliteitsmedewerker van Stichting Netwerk. Stichting Netwerk mag zich kwaliteitswaardig noemen. Als onderdeel van het kwaliteitslabel zijn al onze sociaal werkers beroepsgeregistreerd.