HOORN - Hebt u juist nu in deze coronaperiode tijd om mooie boeken te lezen en wilt u uw leeservaringen delen met anderen in een kleine groep? Wordt dan lid van een Senia leesgroep. Uiteraard met inachtneming van de geldende regels.

In Hoorn starten binnenkort twee leesgroepen: één die literatuur en één die filosofie gaat lezen en bespreken. In de Bibliotheek Hoorn zijn daartoe op donderdagmiddag 1 oktober twee informatiebijeenkomsten.Bij voldoende belangstelling kunnen ook andere leesgroepen worden opgericht, bijvoorbeeld voor kunstgeschiedenis. U kunt dit laten weten via onderstaand mailadres.

Leidraad voor de groepen zijn boekenlijsten die zijn opgesteld door deskundigen. Daaruit worden 6 à 7 boeken per jaar gelezen en besproken aan de hand van leeswijzers met vragen die het gesprek structuur geven. Meer informatie over de werkwijze van Senia is te vinden op www.senia.nl.