WEST-FRIESLAND - Na een eerdere voorzichtige samenwerking komt het collectief Schoon Westfriesland nu met hun eerste, eigen gezamenlijk zwerfafval-opruimactie: Gelukkig Schoonjaar! Op zondag 9 januari zullen de verschillende lokale initiatieven die zijn aangesloten bij het collectief samen de straat op gaanom zwerfafval op te ruimen.

Naast de aanhoudende hoeveelheid zwerfafval die te vinden is in West-Friesland, is de aanleiding van de actie vooral terug te vinden in de wens om het probleem krachtig, gezamenlijk en met lokale kennis aan te pakken. Al eerder deed Schoon Westfriesland mee aan een landelijke opruimactie (Nederland Schoon), maar kiest er nu voor om hand in eigen boezem te steken en het probleem vanuit een eigen benadering, vooral lokaal, aan te pakken.

Wereldproblematiek
"Landelijke en wereldwijde acties gaan niet aan ons voorbij. De meeste van de lokale initiatieven die zijn aangesloten bij Schoon Westfriesland doen hier graag aan mee. Op de eerste plaats vanwege het effect (een schonere straat), maar vaak juist ook om bewustwording te creëren. Dit doen wij in Medemblik bijvoorbeeld ook, hoewel het soms moeilijk is om genoeg draagvlak te vinden om het verschil te maken", vertelt Kees Bouman van Medemblik-Stad Schoon. "We zijn niet blind voor grote, mondiale thema's zoals de 'plastic-soup', maar kiezen er middels dit lokale initiatief voor om het probleem juist ook lokaal aan te pakken. Wanneer er een vierkante kilometer drijvend plastic uit deoceanen wordt gevist, merken de meeste mensen daar niet direct iets van. Hoewel dit qua volume veel meer is dan wat er aan zwerfafval in een gemiddelde West-Friese woonwijk ligt, merken inwoners het wél als hun eigen straat schoon is. Daar streven we naar: bewustwording op lokaalniveau."

Meedoen
Alle hulp is welkom. Iedereen die wil meedoen, kan meedoen en kan in zijn of haar eigen straat aan de slag. Uiteraard is het ook mogelijk op andere plekken te lopen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: schoonwestfriesland@gmail.com. De aanmelding wordt vervolgens doorgestuurd naarde verschillende lokale initiatieven, die op hun beurt de deelnemers van informatie (en desgewenst van spullen) zullen voorzien.

Dorpen/steden die meedoen zijn:
CleanUP Hoorn, Schoon Enkhuizen, Medemblik-Stad "Schoon", Stede Broec Schoon, Opgeruimd staat netjes Wervershoof, Andoik Schoôn en Hoogkarspel Schoon.