HOORN - Horden & Schimmel in de Zondagmiddagsalonzondag 14 oktober 2018, de Boterhal, Hoorn aanvang 15.00 uur


Horden & Schimmel is een samenwerkingsverband tussen Annelies Horden en Gerda Schimmel. Beiden hebben de behoefte om waarde te creëren uit iets dat waardeloos is: nieuwe waarden. Eerst werd het individuele bestaande werk, bij toeval, verenigd. Vanaf 2014 maken zij gezamenlijk werk en realiseren zij samen projecten. Voor beiden zijn de structuur, het ritme, de patronen en de gelaagdheid van het vaak alledaagse materiaal van wezenlijk belang in hun autonome werk:zij ‘volgen’ het materiaal. Hierdoor is het werk van te voren moeilijk voorspelbaar, het eindresultaat is altijd anders dan verwacht. Het lukt Gerda en Annelies hier als een twee-eenheid op te reageren en elkaar te versterken, ieder vanuit een eigen invalshoek, omdat zij uiteindelijk dezelfde taal spreken.

Annelies Horden:
‘De fragiliteit van de samenleving geef ik vorm door met afvalmaterialen te werken. Daarvoor zoek ik materialen met een verhaal. Ik gebruik/spaar alledaagse gebruiksvoorwerpen om onze ‘maakbare’ samenleving te verbeelden. De structuur van het materiaal, de veelvoud, het ritme, de patronen en de gelaagdheid zijn van wezenlijk belang in mijn objecten en installaties. Ik manipuleer het leven van alle dag en maak zichtbaar waar anders aan voorbij gegaan wordt. Op deze manier leg ik de (schijnbare) schoonheid van onze consumptiemaatschappij vast.’

Gerda Schimmel:
‘De verschijningsvormen en eigenschappen van textiele materialen zijn beginpunten van mijn werk. Als textielkunstenaar maak ik overwegend ruimtelijk werk. Ik put uit de textiel-historie en geef daar mijn eigen vorm aan. Door een eigen manier van werken maak ik zelfstandige objecten. Het ritme van rijgen, naaien en/of aansnoeren bepaalt de vorm. Nieuw leven geven aan (afgedankte) materialen en het bedenken van constructies zijn de pijlers van mijn werk.’

De kunstenaars, beiden lid van Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken, lichten een en ander nader toe tijdens deze Zondagmiddagsalon. Kom, luister, kijk en praat mee!