HOORN - Op woensdagavond 4 november wordt in Het Lichtbaken de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ gevierd. Het gaat om een interkerkelijke bijeenkomst, die in het teken staat van onze dankbaarheid ten opzichte van God.

Dankbaar-zijn in coronatijd? Hoezo dankbaar?
Ondanks dat wij als gevolg van het coronavirus een zorgelijke tijd beleven, met verdriet, eenzaamheid en onzekerheid, zijn er toch nog zoveel goede en mooie dingen. Als christenen van verschillende achtergronden willen wij op deze avond onze dank uiten, God erkennen voor zijn goedheid en zegeningen en ook samen, voor elkaar en voor de stad Hoorn bidden.

Deze dankdagviering wordt live uitgezonden. U kunt dus meekijken en -luisteren. Ga voor meer informatie naar de website hetlichtbakenhoorn.nl.

Ook bent u die avond welkom in Het Lichtbaken, Maelsonstraat 6 te Hoorn. Vanwege de coronamaatregelen geldt echter een maximum van dertig bezoekers. Daarom is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Doe dat op tijd, want vol is vol. Aanmelden kan bij mevr. Wietske Breedijk, tel. 0229-551850 of per email: hetlichtbakenhoorn@gmail.com.

Het programma begint om 19.30 uur. Rond 20.45 uur wordt er kort gepauzeerd. Op dat moment wordt de live uitzending beëindigd. Vanaf 21.00 uur kunnen de aanwezigen in Het Lichtbaken meedoen aan een gebedskring.

De samenkomst wordt gehouden in samenwerking met de Gebedsgroep Gideon en voorganger is Albert van Bragt. De collecte van deze dankdag is bestemd voor het Maaltijdproject ‘Warm Onthaal’. Daarbij ontvangen mensen die dat nodig hebben wekelijks een steuntje in de rug met een gezamenlijke warme maaltijd. Wilt u dit mooie project ondersteunen met een gift? Lees de informatie op de website van Het Lichtbaken.
Iedereen is hartelijk welkom op 4 november in Het Lichtbaken, ook als u bij geen enkele kerk of gemeente bent aangesloten.

Facebookpagina van Het Lichtbaken