HOORN - Waarom houden christenen een ‘Biddag voor gewas en arbeid’? Zijn wij in ons alledaagse leven soms afhankelijk van God? Ja, dat zijn wij inderdaad. Want met te weinig regen mislukt de oogst. Draait mijn bedrijf onvoldoende omzet, dan kom ik in de rode cijfers. Raak ik mijn baan kwijt, dan wordt het lastig om in mijn onderhoud te voorzien. Zonder motivatie trek ik het niet op school. Toch gaat Biddag niet perse over alle grote dingen in het leven. Deze dag herinnert je eraan dat je in ALLES God nodig hebt.

Biddag is een mooi moment om jouw zorgen bij God neer te leggen. Op woensdag 13 maart wordt in Het Lichtbaken een interkerkelijke samenkomst gehouden ter gelegenheid van de zogenaamde ‘Biddag voor gewas en arbeid’.

Het programma begint om 19.30 uur en bestaat uit zang, muziek, gebed en een overdenking. Daarna drinken we eerst een kopje koffie of thee en is er voor belangstellenden nog gelegenheid om samen te bidden voor onze stad.
De avond wordt georganiseerd door Gebedsgroep Gideon en voorganger is Albert van Bragt. Het adres is Maelsonstraat 6. Jong en oud is hartelijk welkom.