NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het onderhoud van windmolens met een rijksmonumentenstatus.In totaal is ruim 700.000 euro beschikbaar voor de 133 historische molens.Gedeputeerde Cultuur Jack van der Hoek: "De windmolens zijn van grote waarde voor Noord-Holland. Ze zijn beeldbepalend voor het karakteristieke landschap van de provincie en trekken jaarlijks duizenden toeristen. Om de molens te kunnen behouden voor volgende generaties is goed onderhoud essentieel. Met de subsidie kunnen eigenaren een belangrijk deel van die onderhoudskosten financieren.”

Aanvragen in 2018
Er is een bedrag beschikbaar van € 705.000,- voor jaren 2018, 2019 en 2020. De subsidie is maximaal € 5.300,-- per molen voor 3 jaar. Eigenaren kunnen alleen een aanvraag indienen tussen 1 augustus en 25 september 2018. Zij moeten wel aantonen dat er daadwerkelijk onderhoud nodig is.